تازه های خبر

درمان مشكلات چشم كوچكترين مرد جهان توسط وزير محترم بهداشت و قول مساعدت وزير براي حل ساير مشكلات درماني اين مرد49 ساله.
درمان دندانپزشكي كودكان ناهمكار و استثنايي بدون استرس بروش دندانپزشكي در خواب مي باشد و جامعه امروزه با توجه به درك و فهم بهتر والدين و اعتماد به جامعه دندانپزشكي،اميد است اين روشهاي نوين جايگزين شوند.

دندانپزشکی به زبان ساده

آموزش هاي رفتاري کودک در دندانپزشكي كودكان

به قسمت اخبار ومقالات مراجعه نماييد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلینیک دندانپزشکی امام خمینی - تامین اجتماعی

کلینیک دندانپزشکی امام خمینی - تامین اجتماعی