تازه های خبر

گرایش رتبه های نخست کنکوربه رشته دندانپزشکی به جای پزشکی!.
وزیربهداشت:شرط حضوردندانپزشکان درتیم پزشک خانواده پذیرفتن خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه هامی باشد.

دندانپزشکی به زبان ساده

مهمترین عامل پوسیدگی دندان چیست؟

اگر جرمگیری نکنید دندانتان لق می شود

تغذیه ی نا مناسب عامل پوسیدگی دندان ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلینیک دندانپزشکی امام خمینی - تامین اجتماعی

کلینیک دندانپزشکی امام خمینی - تامین اجتماعی